Principal Soloists

Soloists

Corps de ballet

Nuradil Abdynazarov
Nuradil Abdynazarov
Elizaveta Boldyreva
Elizaveta Boldyreva
Elizaveta Demchuk
Elizaveta Demchuk
Anastasia Denisova
Anastasia Denisova
Veronika Ermakova
Veronika Ermakova
Anastasia Zaripova
Anastasia Zaripova
Daria Kirsanova
Daria Kirsanova
Ekaterina Kliychareva
Ekaterina Kliychareva
Dmitrii Kurakin
Dmitrii Kurakin
Yaroslav Lishchuk
Yaroslav Lishchuk
Mayela Marcos
Mayela Marcos
Viorel Miron
Viorel Miron
Maria Platonova
Maria Platonova
Alesya Sokolova
Alesya Sokolova
Yevgeny Spiridonov
Yevgeny Spiridonov
Yaroslav Tikhonyuk
Yaroslav Tikhonyuk
Zhakshylyk Tolobaev
Zhakshylyk Tolobaev
Anastasia Shilajyan
Anastasia Shilajyan
Ekaterina Yalakova
Ekaterina Yalakova